מח' תכנון והנדסה המתמחה במוצרי האבן

המחלקה האדריכלית/הנדסית מציעה שירותי תכנון לכל פרויקט, הכוללים: כרטיסי ייצור, כרטיסי עבודה, תוכניות פריסה והתקנה של האבן, תכנון פרטי אבן, תכנון אחסון באתר, ייעוץ הנדסי ויעוץ ע"פ הנדרש בפרויקט.
על מנת להשיג יעילות מקסימאלית וחיסכון בפרויקט, עובדים אדריכלי החברה בשיתוף עם מתכנני הפרויקט ומלווים אותם לאורך הדרך במתן הדרכה ופתרונות לנושא האבן וההתקנה.